كۆمیتەی حیزب سپاسی بەشدارانی خۆپێشاندانەكەی بروكسێل دەكا

كۆمیتەی حیزب لە سوئێد سپاسی بەشدارانی خۆپێشاندانەكەی بروكسێل دەكات كە حەماسەی راسانی تاراوگەیان خوڵقاند، دەقی سپاسنامەكە: